Skip to main content

Bütüncül Tıp ve Psikonöroimmünoloji

Bütüncül tıp ve psikonöroimmünoloji arasında bir bağlantıdan mutlak söz edilebilir. Psikonöroimmünoloji, davranışlar, beyin ve bağışıklık sistemi arasındaki etkileşimi inceleyen ve bu etkileşimle ilgili araştırmalar gerçekleştiren bir TIP alanı olarak karşımıza çıkar. Psikonöroimmünoloji, PNİ şeklinde ifade edilir ve Psychoneuroimmunology ( psikonöroimmünoloji ) alanında yürütülen çalışmalar; Psikiyatri Profesörü Robert Ader ve Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Profesörü Nicholas Cohen’in 1975 yılında başlattıkları ilk PNİ araştırmalarına kadar uzanır. Temelde; bağışıklık ve sinir sistemi arasındaki etkileşimin insan vücuduna nasıl etkiler doğurduğuna yönelik çalışmalar bütününü kapsar. Buda bütüncül tıp olarak adlandırılır.

Söz konusu alandaki tüm araştırmalar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda Klinik PNİ Terapi yöntemi ve uygulamaları ortaya çıkmıştır. PNİ Terapi yönteminin temel varsayımı ve üzerinde durduğu sorunsal; stresle birlikte insan vücudunda yaşanan değişiklikler ve rahatsızlıkların ilk başlangıç anlarına dair ipuçlarını belirlemek olarak düşünülebilir. Semptoma vesile olan stres mekanizması anlaşılmaya çalışılır. Fonksiyonel tıp bakışını temel mekanizması denilebilir buna ayrıca. Hastalığa sebep olan şey çözülürse hastalıkta çözülür mantığı vardır aslında. Buda psikonöroimmünolojiyi hem fonksiyonel tıp çevresinde hem de bütüncül tıp çevresinde olumlu, başarılı ve geçerli kılmaktadır.

Klinik PNİ Terapi Hastalıklarda Yardımcı Bir Yöntemdir

Klinik PNİ Terapi ( psiklonöroimmünoloji ) Tıp alanında yardımcı bir yöntem olarak görülür. PNİ terapi müdahaleleri mutlaka bu alanda eğitim almış fizyoterapist, hekim, diyetisyen veya psikolog tarafından gerçekleştirilmelidir. İhtisas gerektiren bir alan olması nedeniyle terapiyi uygulayacak kişilerin, PNİ alanında nitelikli eğitim alıp almadığını mutlaka sormalısınız. Öte yandan PNİ Terapi yardımcı bir yöntem olması nedeniyle, rahatsızlığınız konusunda uzman bir doktor tavsiyesi doğrultusunda tercih edilmelidir. Bu alanda çalışan fizyoterapistler ve ABS Holistik Sağlık çalışanları bütüncül fizyoterapi dahilinde klinik pni terapi ve diğer bir çok branşta etkin ve yetkindir.

Psikonöroimmünoloji Dünya’da Büyüyor

PNİ alanındaki çalışmalar tüm dünyada hızla gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Alanında uzman doktorlarında mutlaka tavsiyesinde uygulanan PNİ terapi; psikoloji ve bağışıklık sistemi arasındaki pek çok farklı geçiş yolu keşfedilmesini sağlıyor. Tüm bu gelişmeler sayesinde PNİ; pek çok rahatsızlıkta yardımcı bir yöntem olarak kendisine daha fazla alan açıyor.

Şimdi klinik psikonöroimmünoloji sistemini birkaç örnekle daha detaylı anlatalım.

Örneğin; Hipotalamik- hipofiz-adrenal (HPA) ekseni üzerinde stresin yarattığı etki çok daha bariz biçimde ortaya konmuştur. HPA ekseni vücutta yer alan üç farklı hormonal salgı bezini içerir. Söz konusu bezler adrenal bezleridir. Sindirim, bağışıklık sistemi, cinsellik, ruh durumu ve enerji kullanımı gibi süreçleri düzenleyen reaksiyonları kontrol altında tutmaktadır. Bu hormonları kontrol altında tutan sisteme hayat sistemi demekte yanlış olmaz heralde. Dolayısıyla basit bir kronik stres durumunun HPA aksını ve dolaylı olarakta hormonal sistemleri etkileyeceği bariz belli. Bu etki sonucunda da hastalık oluşmaması neredeyse imkansız.

Öte yandan son olarak, hipotalamus, hipofiz ve adrenal bezler arasındaki etkileşim ve iletişim oldukça karmaşıktır. PNİ terapi alan çalışmaları sayesinde söz konusu karmaşık yapının genel bir fotoğrafı çekilmiş olsa da tüm resmi ayrıntılı biçimde görmek ve etki alanlarını listelemek için henüz yolun çok daha başında olunduğunu söylemek mümkün.

Bütüncül tıp ve psikonöroimmünoloji alanında terapisel destek ve hizmet almak için ABS Fizyoterapi Hizmetleri ile iletişime geçebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sağlıklı günler.

Yorum yap

ABS - Bütüncül Bakış ile Fizyoterapi