Skip to main content

Fizyoterapi ve osteopati konusunda daha önce ki blog yazılarımızda da yer vermiştik. Sağlık alanında önemli bir konu olan holistik dediğimiz bütüncül ve fonksiyonel fizyoterapi konusunu da bugün sizlere anlatalım istedik.

Modern yaşamın kendisini en çok hissettirdiği alan hiç kuşkusuz sağlık alanında yaşanan gelişmelerdir. Fizyoterapi ve Osteopatik terapi ile yakalanan yeni bir bakış açıları hastalıkların bütüncül yaklaşımlarla değerlendirilip sentezlenerek tedavi edildiği bir çağı beraberinde getiriyor.

Bütüncül Fizyoterapi Ne Demek ?

Bütüncül fizyoterapi ne demek ? Günümüzde uygulanan tedavi yöntemlerinde rahatsızlıkların sadece iyileşmesi üzerine kurgulanması yerine bu rahatsızlıklara neden olan kaynakların araştırılması ve tedavinin bu verilere dayanarak ilerletilmesi prensibi esas alınıyor. Bu bağlamda geliştirilen Holistik yaklaşım, tedavinin çok yönlü olarak ele alınması olarak tanımlanabilir. Günümüzün modernitesi ile birebir uyum sağlayan bu bakış açısı çok daha fazla bilinçlenen toplumun giderek daha fazla rağbet ettiği ve tedavileri olumlu yönde etkileyen bir bilgi birikimine dönüşüyor.

Dikkat Edin !

Söz gelimi hasta bir uzmana gitmeden önce internet üzerinde kendisinde meydana gelen şikâyetleri araştırarak hastalığını teşhis etme adına birçok bilgi edinerek ilgili uzman branşa başvurmakta ve hastalığına sebep olan unsurları araştırarak uzmanı tedavi noktasında yönlendirebilmektedir. Buda hasta ve uzman açısından çok daha bilinçli bir tedaviyi beraberinde getirmektedir. Fakat bu noktada çok önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Maalesef sanal ortamlarda ortaya çıkan çok sayıda kötü niyetli yaklaşımın rahatsızlıklarına çare arayan insanlara yanlış ve kirli bilgiler aktararak yanıltmaları da sık rastlanan olaylar. Bu konuda hastaların yaptıkları araştırmalarda buldukları uzman kişilerin gerekli diploma, lisans veya resmî belgelerinin bulunduğundan emin olmaları kendi sağlıkları açısından hayati bir önem taşımaktadır.

Tedavide Fizyoterapist Görüşü ve Değerlendirmesi Önemli

Tedavide fizyoterapist görüşü ve değerlendirmesi önemli. Genellikle belirli bir yaştan itibaren ortaya çıkan bel ağrıları ve bunu takip eden yürüme zorluğu hastaları doğal olarak bir hastanenin beyin-sinir cerrahisi, omurilik cerrahisi ya da fizik tedavi rehabilitasyon polikliniklerine yönlendirir. Çünkü hastanın yaşadığı mevcut rahatsızlık akla ilk o olarak belinde, sırtında veya omurgasında bir problemin olduğunu düşündürür ve hasta bel fıtığı olabileceğini düşünür.

Bu noktada öncelikle hastanın cerrahi kliniğince değerlendirilmesi, aksaklığın meydana geldiği bölgelerde uygulanacak tedavi metodunun belirlenmesi ve gerekiyorsa cerrahi girişim gündeme gelecektir. Fakat tek başına cerrahi uygulanması tedavinin yarım kalmasına neden olacağından bu semptomların kalıcı olma riskini en aza indirebilmek için Holistik bakış açısına sahip uygulamalarda tüm ilgili uzmanların, fizyoterapistler ve osteopatlar ile birlikte ekip çalışması yürütmeleri en akıllıca davranış olacaktır. Bu çalışma ile gerek cerrahi girişim gerekse fizyoterapi gerekecek tüm tedavi protokollerinde veya cerrahi tedavi sonrasında meydana gelebilecek anomalilerin önüne geçilmesi hastanın sağlığına kavuşmasındaki en büyük etkendir.

Dünya’nın En İyi 10 Mesleğinden Biri

Dünya’nın en iyi 10 mesleğinden biri fizyoterapidir. Günümüz şartlarında en iyi fizyoterapist kavramı artık sadece hastalarına çeşitli fiziksel aktiviteler ile işlevsel bir bünye kazandırmanın çok daha ötesinde rahatsızlığın tekrarlamasını önleyen ve yaşamsal döngü içerisinde hastalıklara sebep olan argümanları ortadan kaldıran bir bakış açısına sahip uzman olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplumdaki saygınlığı giderek artan ve dünyanın en iyi on mesleğinden biri olan fizyoterapi mesleği bugünün modern anlayışını en iyi şekilde temsil eden ve her geçen gün yenilenen tekniklerin en hızlı şekilde iz düşümünü sergileyen bir meslek dalı olarak varlığını sürdürmektedir. Hastaların kendilerini çok daha iyi hissettikleri ve yaşamsal kalitenin işlerlik kazandığı yöntemler uygulayan fizyoterapi ve osteopati gibi alanın temsilcileri sağlıklı ve mutlu bir toplum hedeflenmektedir. Çünkü nitelikli bir tedavi her insanın hakkıdır.

Öyleyse nitelikli bütüncül ve fonksiyonel fizyoterapi tedavisi için;

  • Multidisipliner çalışma ilkesi
  • Bütüncül bakış açısı
  • Mutlak ihtiyaç dahilinde alanında uzman görüşlerinin değerlendirilmesi
  • Hastalıkta sebebi değil nedeni düzeltmeye yönelik prensip
  • Hasta olmaktan ziyade hasta olmamaya yönelik çalışma prensibi

Nitelikli tedavinin başarı oranını yükseltecektir.

Sağlıklı günler.

İletişim

2 Comments

Leave a Reply