Skip to main content

Gündelik yaşamda karşılaştığımız zorluklar, duygusal ve sosyal ilişkilerde yaşanan sorunlar, kişinin kendi kendisini toplumdan soyutlamasına neden olabilir. Bu durum kişi için hem ruhen hem de bedenen oldukça yorucudur. Fizyoterapi; tam da bu noktada kişinin hayatının kurtarıcısı olacak en doğru yoldur. Fizyoterapide amaç, bireylerin yaşamsal gereksinimlerini sağlıklı olarak yerine getirebilmesini sağlamaktır.

Bir fizyoterapist ise hastalarının kaliteli, sağlıklı ve ağrısız bir yaşam sürdürmesini amaçlar. Buna hastalık dışında da bir nevi yaşam kalitesini yükseltmekte denilebilir. Sağlıklı yaşamın herkes için geçerli bir durum olduğunuda düşünürsek herkesin mutlak fizyoterapiste ihtiyacı var demek yanlış olmaz.

Fizyoterapi Birçok Tedavi Yöntemini İçinde Barındırır

Eklem,sinir, bağlar, kas ve tendonlarda oluşan her türlü sertleşme, hareket işlevini kaybetme, iltihaplanma, dokuların ve organların görevlerini yerine getirememesi gibi hastalıklarda kullanılan en temel yöntem olan fizyoterapi, yüzyıllardır hastaların imdadına yetişen uygulamaların bütünüdür. Daha önceki yazılarımızda da kaleme almıştık; fizyoterapi’nin hipokrata kadar uzadığını belirtmekte yarar ve fayda var. Fizyoterapist tarafından uygulanan fizyoterapi kendi içerisinde farklı metotlar barındıran bütüncül ve multidisipliner bir tedavi yöntemidir ve her geçen gün birçok farklı yöntem ile fizyoterapi uygulamaları çeşitlilik kazanmaktadır.

Fizyoterapi uygulamaları arasında en bilindik yaklaşımlardan biri olan manuel terapi asırlardır var olsa da son yıllarda çeşitli hastalıkların yanı sıra travma sonrası oluşan problemlerde uygulanır. Yöntemde eller kullanılarak kişinin kas, eklem, sinir ve hareket sistemi uyarılır, kişiyi ağrısız şekilde harekete geçirmeyi esas alır. Hastanın yeniden eski dengesine kavuşmasını kapsayan özel bir terapi yöntemi olan manuel terapi bu alanda eğitim almış ve tamamlamış olan manuel terapist olan uzman bir fizyoterapist tarafından uygulanmalıdır.

İşte tamda bu noktada yazımızın başlığı olan fizyoterapinin diğer alanlarla neden bir arada çalıştığını ve bir çok yöntemi içerisinde barındırdığını belirtmek gerekiyor. Bütüncül fizyoterapi dediğimiz bakış açısında bazı durumlarda; hastalara sadece tek bir fizyoterapi uygulaması ile çözüm olmamakla birlikte psikonöroimmünoloji, osteopati, GTOS Terapi gibi tedavi uygulanarak ağrıya neden olan bozuk durum ortadan kaldırılmaya çalışılır. Etik ve bilimsel sınırlar içerisinde çalışılan hastada sağlanamayan durumlarda da multidisipliner ilke dahilinde mutlak bir diğer uzman alanla iletişim kurulmalıdır.

Psikonöroimmünoloji; Beyin, Bağırsak ve Bağışıklık Sistemi Diyebiliriz

Gelişen tıp Dünya’sı ve yeni buluşlarla birlikte bütüncül düşünen fizyoterapistlerin özellikle üzerinde durduğu ve Dünya’da öncülüğünü yine fizyoterapistlerin yaptığı, alanında en güncel yaklaşımlardan biri olan psikonöroimmünoloji en sade tabir ile davranış, beyin ve bağışıklık sistemi arasındaki bağlantıyı inceleyerek, hastalıklara bu açıdan çözümler bulmayı hedefler. Sinir sistemi, sindirim sistemi, hormonal denge, insan psikolojisi arasındaki etkileşimden yola çıkan psikonöroimmünoloji bu doğrultuda ilerleyerek zihinsel rahatlama yani stresi azaltma ve mümkünse ortadan kaldırma üzerine yoğunlaşarak birçok bedensel sorunun iyileştirmeyi başarmış bir yöntemdir.

Fizyoterapistlerin bu noktada çalışmalarının önemi ise çözülemeyen bazı hareket bozuklukları ve patolojik olmayan ağrı kaynaklarının kalıcı olarak çözümlenmesidir aslında. Psikonöroimmünoloji lisan eğitiminin tamamlanmasıyla 2 yıl süren ve özel eğitim gerektiren bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle mutlaka klinik psikonöroimmünolog ünvanına sahip bir hekim veya fizyoterapist tarafından uygulanmalıdır.

Çözüm Bütüncül Tıpta Olabilir

Fizyoterapi yaklaşımları arasında bütüncül yaklaşım ve bütüncül tıp çerçevesinde manuel terapi, psikonöroimmünoloji, osteopati, GTOS terapi gibi farklı disipliner yaklaşımlar mevcuttur. Osteopati, manuel terapi ve psikonöroimmünoloji terapileri, farklı branşlardaki tedavilerle birlikte cevap vermeyen ve vücudunda geçmek bilmeyen inatçı ağrıları olanlara uygulanması gereken multidisipliner bir tedavi yöntemidir. Bu uygulamalarda mutlaka hastanın uygunluğu ve teşhis tanısının hekim tarafından koyulmuş olması gerekmektedir.

Bütüncül fizyoterapi ve multidisipliner çalışma ilkesinde ilgili uzman problemin kaynağını arar, önce zarar verme ilkesiyle hastaya yaklaşır ve etik sınırları dahailinde çalışma saklar. Fizyoterapi’nin üstünde veya ötesinde bir problem varsa mutlaka ilgili uzmana yönlendirir. Osteopati, manuel terapi ve psikonöroimmünoloji gibi alanlarda amaç; vücudun genelindeki ağrıların yok edilmesini sağlamak ve kalıcı iyileşmeyle kişi yada hastanın yaşam standartlarını yükseltmektir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon randevusu için ana sayfamızda bulunan iletişim sekmesini tıklayarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı günler.

Leave a Reply