Hikayemiz

Ortopedik Manipulatif Fizyoterapi (Manuel Terapi)

Özellikle fizyoterapistler tarafından uygulanan, Dünya’da da geliştirilmesini ve kuruculuğunu fizyoterapistlerin yaptığı önemli, başarılı bir tıp alanı.

Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladık. Özellikle fizyoterapistler tarafından uygulanan, Dünya’da da geliştirilmesini ve kuruculuğunu fizyoterapistlerin yaptığı önemli, başarılı bir tıp alanı. Sağlık alanında her geçen gün farklı bir yeniliğin hayata geçirildiği günümüz şartlarında modern toplumun gerekliliklerine uygun olarak dizayn edilen manuel terapi gibi bir takım hizmetler bu alandaki boşluğu dolduruyor. Kökeni tıbbın babası ve öncüsü Hipoktarat’a kadar dayanan bir metot olması önemi ve kıymetini bir kat daha arttırmakta. Antik çağlardan bu yana vücut üzerinde fizyolojik ve anatomik olarak gelişen deformitenin fizik tedavi niteliğinde rehabilitasyonunu sağlayan manuel terapi, holistik yaklaşım çerçevesinde değerlendirilen bir bilim dalıdır.

Günümüzde giderek yaygınlaşan bu uygulama birçok rahatsızlığın giderilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bütün kas, sinir, fasya ve iskelet sisteminde ellerin kullanıldığı yöntemlerle sağaltımını sağlayan manuel terapi yöntemi, özellikle batı dünyasında tıbbi tedaviye destek olarak önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkemizde yeni sayılabilecek Dünya’da ise bir hayli eski uygulamalardan olan ortopedik manipulatif fizyoterapi, bu uygulama aslında fizik tedavi kapsamında uygulanan metotlardan bir tanesidir.

Manuel Terapi Hangi Hastalıklarda Kullanılır ?

Herşeyden önce belirtilmesi gerekir ki manuel terapi’nin uygulanacağı hastalıklarda hekim teşhis ve tanısı önceliği gerekmektedir. Sonrasında ise hastanın fizyoterapist’i tarafından da uygunluğunun değerlendirilmesi ile manuel terapi uygulamalarına dahil edilebilir. Özellikle kronik bel ağrıları, boyun ağrıları, omurga problemleri, eklem ve kassal problemler, sinir sıkışmaları ve yumuşak doku zedelenmelerinde, sakroilyak eklem disfonksiyonu gibi rahatsızlıkların tümünde ve rehabilitasyonunda uygulanan manuel tedavi yöntemi, sinir, kas ve iskelet yapısının ayakta kalmasını sağlayan önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu terapi yöntemi ile tedavisi sağlanan sorunları kısaca izah etmek gerekirse;

 • Boyun fıtığı
 • Bel fıtığı
 • Omurilik Daralması
 • Kanal Daralması
 • Spondilolistezis ( Bel Kayması )
 • Tüm eklem blokajları (kısıtlılık) ve eklem problemleri
 • Kas ve yumuşak doku zedelenmeleri (yırtılma vs)
 • Omuz problemleri
 • Kalça protez uygulaması sonrasında
 • Osteoartrit (kireçlenme) problemlerinde
 • Fibromiyalji
 • Romatizmal rahatsızlıklar
 • Tüm eklem ve hareket kısıtlılıkları
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Skolyoz
 • Kifoz
 • Postür(Duruş) Bozuklukları

Gibi birçok sorun ve şikâyetler sayılabilir. Hastanın mevcut medikal tedavisine destek olarak oldukça etkili bir yöntem olan manuel terapi, özellikle teşhis ve tanısı hekim tarafından koyulmuş olan kas, iskelet özellikle eklem sistemi rahatsızlıklarında cerrahi müdahale öncesinde mutlaka bir fizyoterapist değerlendirmesi ile hastanın uygunluğu söz konusu ise denenmesi gereken bir yöntem.

Manuel Terapi Uzman Ellerde Uygulanmalı

Manuel terapi yönteminin popüler bir yöntem olmasının nedenleri arasında hiç kuşkusuz uygulamada tamamen ellerin kullanılması ve tüm kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının sağaltımını gerçekleştiriyor olmasının büyük rolü bulunuyor. Hiçbir cihaz, iğne veya ilacın kullanılmadığı manuel terapi doğal ve yan etkisi olmadığından günümüzde giderek daha fazla tercih edilen bir uygulama.

Uzman Manuel Terapist tarafından doku sıvılarını harekete geçirmek, omurgayı saran dokunun gerekli düzeyde basınç ile fonksiyonlarının normalleşmesini sağlamak manuel terapide fizyoterapistin ilk olarak hedeflediği olgulardır. Aynı zamanda Nöromüsküler refleks bozuklukları ile ortaya çıkan ağrı semptomlarının giderilmesini sağlayan manuel terapi mevcut tıbbi tedaviye konunun uzmanı tarafından uygun bulunması halinde eşlik eder. Bu noktada bilinmesi gereken kişinin hangi türde ağrı şikayetleri olursa olsun öncelikle bu şikayetlere sebep olan sorunun tıbbi olarak tespitini yapması ve tıbbi olarak bir hekim tarafından durumunu belirlemesidir.

Bunun ardından uzman tarafından manuel terapi yönteminin uygun görülmesi halinde başvurulacak bir yöntem olduğu unutulmamalıdır. Gerekli tetkikleri yapmadan direkt olarak fizik tedavi, fizyoterapi veya manuel terapi yöntemlerini kullanmak doğru bir davranış değildir. Çünkü bu yöntem doğal şekilde ortaya çıkan ve tıbbi olarak teşhis edilememiş fonksiyon kayıpları ve hareket kabiliyetinin işlevini tekrar kazanmasını ve iyileşmesini sağlamaya yönelik bir uygulamadır.

Manuel Terapi Nasıl Uygulanır ?

İnsan anatomisi gereği birçok ekleme sahip hareketli bir varlık. Bu hareketliliği sağlayan vücudumuzda bulunan kas ve iskelet yapısındaki oynar, yarı oynar ve oynamaz denilen sabit eklemler sayesinde hareket eder ve yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılarız. İskelet yapısını destekleyen kas ve bunlara bağlı tüm organ ve doku zaman içerisinde fıtık, kireçlenme, bağ ve doku zedelenmeleri, fasya gerginlikleri, sinir sıkışmaları gibi çeşitli deformasyonlara maruz kalır. Yaşam kalitesini düşüren ve hareket kabiliyetini kısıtlayan bu tip rahatsızlıklar kişinin hayat şartlarını olumsuz yönde etkiler ve yaşam kalitesini düşürür. Sağlıklı bir yaşamın sırrı ağrısız ömür olduğu için manuel terapi bu durumda bir kat daha fazla önem kazanıyor.

Özellikle eklemlerde ortaya çıkan ağrılı durumların manuel terapi yöntemi ile aşılması kişinin yaşamsal fonksiyonlarına devam edebilmesini sağlayan manuel terapi yöntemi fizik tedavi alanında önemli bir görevi üstlenmiş durumda. İhtiyaca göre manuel terapist tarafından belirlenecek seanslar, seans aralığı ve seans sayıları ile sadece el kullanılarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Mevcut anatomik mekanizmanın tamamen düzeltilmesine ve manipülasyon (itme) teknikleri ile mobilizasyonun (hareketlendirme) teknikleri ile blokaj yani kısıtlılık ve dokusal gerginliğin olduğu hareketsiz bölgenin yeniden doğru hareket fonksiyonların yerine gelmesine kadar devam ettirilir.

Manuel Terapi Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarında Etkin Bir Yöntem

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, sedanter denilen hareketsiz yaşamın artması ve beslenme bozukluklarının daha sık görülmesiyle başlayan bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı herkesin yaşamı boyunca mutlaka yakalanacağı bir problem halini almıştır. Masa başı çalışan bireylerde cinsiyet farketmeksizin, özellikle şirket veya büro çalışanlarının uzun zaman bilgisayar başında kalmasıyla ortaya çıkan mekanik bozukluğun sonucu mutlak omurga problemleri olarak sonuçlanmaktadır. Ayrıca bu tip kronik problemler uzun yol şoförlerinde de ağırlıklı olarak ortaya çıkmaktadır. Boyun, bel ve sırt bölgesinin bütünsel olarakta omurga denilen ana iskelet yapının hareketsiz kalması ve buna bağlı olarak gövde bölgesinde kan dolaşımının zayıflamasına bağlı olarak gelişebilen bu rahatsızlık aynı zamanda genetik yatkınlık ve ya davranış yanlışlıkları ile de ortaya çıkabilmektedir.

Bel Fıtığı Nedir ? Boyun Fıtığı Nedir ?

Boyun ve bel omuru içerisinde bulunan disk dokusunun zamanla deforme yani yıpranma olmasının yanı sıra travmatik bir durum ile de ortaya çıkabilen fıtık, bu yumuşak disk dokunun omurga aralığındaki eklem yapıdan dışa sarkması neticesinde başta omurga siniri olmak üzere bu bölgede bulunan diğer dokulara baskı yapması ile semptomlara sebep olur. Dolayısıyla omurganın anatomik yapısını oluşturan su ve kollajen yapıda bulunan bu yumuşak doku yapısına sahip diskler ne şekilde olursa olsun her türlü deformasyonda kişinin yaşam kalitesini etkileyen, bel fıtığı ve boyun fıtığı gibi problemler ile karşı karşıya kalmasına neden olur. Dikkatli bir yaşam ve zamanında müdahale ile bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Bu yüzden lütfen teşhis ve tanı için önce hekiminize, sonrasında ise fizyoterapistinize danışın.

Bel fıtığı ve Boyun Fıtığında Manuel Terapi Çok Etkili

Skolyoz ve kifoz gibi omurgayı direk etkileyen rahatsızlıklar gibi altta yatan başka rahatsızlıklarında etkileyebileceği boyun ve bel fıtığı hastalıkları yaş ilerledikçe daha fazla rahatsızlık vermeye başlar. Ayrıca omuza asılan ağır çantalar veya sırt çantaları uzun dönemde boyun fıtığına sebep olan yanlış uygulamalar arasında da sayılabilir. Manuel terapi yöntemiyle bel fıtığı tedavisi yada boyun fıtığı tedavisi, fizyoterapist tarafından gerekli ayarda basınç uygulaması, fonksiyonel hareketliliği sağlayacak el teknikleri ve doğru hareketlerle bölgedeki deformitenin ve disfonksiyon denilen fonksiyon bozukluğunun giderilerek, meydana gelen yapısal bozukluğun eski haline getirilmesini amaçlar. Ayrıca bütüncül bir bakışla tüm omurga sistemi üzerinde kontrollerin yapıldığı uygulamada bir birini tetikleyen bir durum varsa bu durumu ortaya çıkarması açısından da manuel terapi farklı, doğal ve fonksiyonel bir çözüm sunmaktadır.

Sağlıklı günler.

iletişim numaralarımız

Telefon: 0212 543 0 ABS (227)
Cep & WhatsApp: 0532 345 89 16

Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin

Ahmet Burak Sezgin ile Bilimsel, Kanıta Dayalı ve Size Özel Oluşturulacak Terapi Programına
Başlamak İçin..

Şimdi Randevu Al