Hikayemiz

Osteopatik Terapi

Osteopati nedir sorusunun yanıtı sadece vücut üzerinde ağrıyan bölgenin değil bu duruma sebep olan nedenleri ortaya çıkarıp tedaviyi buna göre şekillendirmek olarak tariflendirilebilir.

Ülkemizde yeni sayılabilecek bir yöntem olan osteopati bir diğer adıyla osteopatik terapi, ilk başta keşfedildiği yer olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkede sıkça başvurulan ve bir hayli revaçta olan tedavi-terapi yöntemidir. Dünya’da ilk kez 1870 yılında Dr Android Andrew STİLL tarafından keşfedilen osteopati yöntemi ile vücudumuzda altta yatan herhangi bir sebep olmaksızın meydana gelen ağrıların giderilmesine, vücudun işlevsel yönetimine dolaylı olarak manuel olarak müdahale ederek bünyesel fonksiyonların düzeltilmesi bakımından doğal bir yöntem olarak kabul görmektedir. Bu söylemi özetleyecek olursak insan vücudunda anatomiye, fizyolojiye ve bilime uygun olarak el yordamıyla vücudun belirli noktalarına uygulanan uyarı biçimleriyle vücudun otoregülasyon denilen kendi kendini iyileştirme sistemini etkinleştirmesi hedeflenir.

Osteopati Bütüncül Düşünmektir !

 • Osteopati,
 • Kayroprakti,
 • Miyofasyal gevşetmeler,
 • Trigger point,
 • Gtos terapi,

gibi birçok rahatsızlıkla mücadeleye yönelik olarak yapılan manuel terapi yöntemleri, hastalığın sonucuna değil, bundan yanı sıra rahatsızlığa sebep olan, ağrı ve şikayeti oluşturan ana kaynağın belirlenmesi hedeflemektedir. Dolayısıyla sadece şikayetin olduğu lokal bir bölgeyi değil bu bölgeyle etkileşim içerisinde olan tüm anatomik sistemleri düşünmek ve sebebiyet oluşturabilecek genel bir çalışmayı içermektedir. Bu tip fizyoterapi müdahalesini esas alan ve bütüncül yaklaşımlarla desteklenmiş uygulamarın popülariteside gün geçtikçe artmaktadır ki osteopati ve bu gibi manuel uygulamalar daha fazla önem kazanmakta, fizyoterapistin ve fizyoterapi’nin önemi gün geçtikte artmaktadır.

Osteopati Nedir ?

Osteopati nedir sorusunun yanıtı sadece vücut üzerinde ağrıyan bölgenin değil bu duruma sebep olan nedenleri ortaya çıkarıp tedaviyi buna göre şekillendirmek olarak tariflendirilebilir. İnsan vücudunda bulunan yumuşak dokular üzerindeki tonus yani gerilim artışlarını gözlemleyen, osteopati uygulayabilir yeterliliğe ve osteopat ünvanına sahip fizyoterapist veya hekim tarafından bu artışlara bağlı gelişen eklem fonksiyon bozukluklarının tespiti ve şikayetlerin giderilmesi, osteopati’nin temelini oluşturmaktadır. Söz gelimi anlattıklarımıza bir örnek verecek olursak, bacak bölgesindeki belirli bir kas grubunda veya kemik yapısında meydana gelen bir ağrıya ayak tabanındaki bir sinir sıkışması veya ayak tabanınıda ki bir hassasiyetin neden olabileceğidir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde sadece ağrıyan bacak üzerinde yapılacak uygulamalar yetersiz kalacaktır. Son yıllarda tedavi yöntemleri arasında doğal bir uygulama olması nedeniyle hızlı bir yükseliş trendi yakalayan osteopati bu konuda uzman ve gerekli eğitimi almış sertifikalı osteopatlar tarafından yapılmaktadır. Osteopat ünvanı alabilecek sağlık profesyonelleri ise sadece fizyoterapistler ve hekim gruplarıdır.

Osteopati Fizyoterapi Uygulamalarında ki Başarıyı Arttırıyor

Dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından osteopati’nin resmi olarak iyileştirici yöntemler arasında kabul edilmesi, uluslar arası alanda bu yöntemin üniversite boyutunda akademik olarak ele alınmasını ve eğitimini de beraberinde getirmiştir. Günümüzde gerekli diploma ve sertifikalara sahip osteopatlar tarafından uygulanan bu manuel ve bütüncül yöntem, psikonöroimmünüloji başta olmak üzere bağışıklık sistemini harekete geçiren ve terapinin başarı oranını yükselten çok sayıda uygulamanın terapiye katılarak hastaya uygulanması felsefesi ile hareket eder. Bu noktada hastalar tarafından üzerinde önemle durulması gereken konu osteopati yönteminin kişinin rahatsızlıklarına temel teşkil eden belirli bir rahatsızlığının bulunmaması halinde uygulanan yöntemler olduğudur. Yani hastada patolojik bir faktör olmaması gerekmektedir ve bu uygulamalara uygunluk teşkil etmesi gerekir.

Örneğin; diyabet-şeker hastalığı sonucu gelişebilen bir hastalık olan nöropatik ağrılar nedeniyle veya ramotoid artrit gibi iltihabi eklem rahatsızlıkları sonucunda meydana gelen ağrılar bu hastalıklar tedavi edilmeksizin osteopati ve diğer bütüncül yaklaşımlarla tedavi edilemez. Dolayısıyla osteopati bu hastalıkların medikal olarak ilgili hekim tarafından tedavilerinin tamamlanmasının ardından uygulanabilir. Burada da amaç kişinni yaşamış olduğu hastalığın etkilerine müdahale ederek, yaşam kalitesini yükseltmek ve konfor sağlamaktır. Çünkü medikal tedavi bu tip hastalıklarda her zaman ihtiyaç olabilmekte ve gereklidir.

Osteopati Nasıl Çalışır ?

Üç bölüm halinde değerlendirilen osteopati kavramı, sebebi bilinmeyen ve tanısı konulamamış rahatsızlıkların sağaltımını hedefleyerek hareket etmektedir. Osteopati yaklaşımında esas alınan üç yöntemin tek tek veya tamamının bir araya gelmesiyle sağlandığı bir uygulama gerçekleşen başarıyı pekiştiren ana unsurdur.

Şimdi osteopati kavramını oluşturan ve uygulamaların temeli olan üç temel metodu inceleyelim.

 1. Visseral Osteopati (iç organlar) Yöntemi: Cerrahi müdahaleler sonrası gelişen iç organ harabiyetlerinde, beslenme yanlışlıkları sonucu ortaya çıkan olgusal problemler, doku gerginliğine dayalı ortaya çıkan rahatsızlıklarda, bağırsakların fonksiyon ve hareket azlığında, karaciğerin yük altında olduğu veya hareket kabiliyetini azalttığı durumlarda veya direkt olarak iç organları birbirine bağlayan dokularda meydana gelen sorunların manuel terapi metotları ile tespiti ve terapi yoluyla giderilmesi yöntemidir. Hiçbir osteopat bu tip bir terapi yaklaşımında iç organlarda teşhis veya tanı aramaz. Sadece organların hareket bozukluğu var mı yokmu, birbirisi içerisinde ki çalışma sistemi uyumlumu bunu anlamaya çalışır ve buna yönelik manuel uygulamalar yapar. Uygulamalar masaj kadar risksiz ve yan etkisizdir.
 2. Craniosacral Osteopati Yöntemi: Kafa ve kuyruk sokumu üzerinde yapılan manuel uygulamalar denilebilir.İnsan anatomisi gereği kuyruk sokumundan kafatasına kadar olan kısıma omurilik adı verilir. Osteopati bakışında da embriyolojik olarak kranial denilen kafa yapısı ile  Sakrum denilen kuyruk sokumu bölgesi beyin ve omurilik bölgelerinin bir köprüsü olarak kabul edilir. Denilebilir ki birbirisi içerisinde etkileşim halinde olan kafa ve kuyruk sokumu bölgeleri bütün olarak kabul edilebilir. Bu bölgelerde meydana gelebilecek her türlü ritimsel bozukluk neticesinde ortaya çıkan semptomların osteopati alanında uzman ve osteopat ünvanına sahip  fizyoterapist veya hekim tarafından manuel olarak el yordamıyla belirlenen noktalara gerekli akışı sağlayacak şekilde yumuşak dokunuşlarla baskı uygulanması yöntemidir.
 3. Paryetal Osteopati Yöntemi:Özellikle eklemlerde zorunlu olarak kısıtlamaya veya bir hastalık neticesinde ortaya çıkan bozuklukların vermiş olduğu tahribatın giderilmesine ve osteopatik davranış teknikleri ile sağaltım elde edilmesini amaçlar. Paryetal osteopatide de yine visseral ve kranial osteopati yöntemlerinde olduğu gibi manuel bir biçimde el ile uygulamalar yapılır. Hangi sebeple olursa olsun ortaya çıkan dolaşım bozuklukları veya birçok etkenin katıldığı çeşitli rahatsızlıklarda, kas ve kemik dokusu üzerindeki olumsuz etkilerin onarılması için paryetal yöntem kullanılır. Kas, iskelet ve fasya dokularını hedef alan bir yöntem şekli olduğu söylenebilir. Kişinin yön tayini belirleyememe, tekrar kabiliyetinin bozulması, genel his kaybı, kas spazmları, kas ağrıları gibi yüzlerce önemli işlev Paryatel bozukluklar kapsamına girdiğinden osteopati neredeyse beynin tüm kas iskelet sistemi ve lokomotor sistem bozuklukları üzerinde etkili olur.

Osteopati Hangi Hastalıklarda Kullanılır ?

Sonuçları itibariyle fizyoterapi ve osteopati yöntemleri ile yapılan uygulamalar hastanın iyileşme sürecine önemli katkıları bulunan yöntemler olarak birçok rahatsızlıkta uygulanabilmektedir. Yine söylemekte yarar ve fayda var; fizyoterapi ve osteopatik terapi uygulamalarında hekim teşhis ve tanısı mutlak önem arz eder. Çünkü kişinin bu uygulamalara uygunluğu söz konusudur. Şimdi hangi hastalıklarda uygun olarak kullanılabilir bunları inceleyelim;

 • Omurilik yaralanmaları,
 • Kas spazmları ve kas rahatsızlıkları,
 • Denge ve koordinasyon bozukluklarının rehabilitasyonunda,
 • Pulmoner denilen akciğer kaynaklı solunum bozuklukları ve vücutta ki dolaşım yetersizliği ile gelişen rahatsızlıklarda,
 • Tendon ve sinir yaralanmalarında,
 • Tendon sinir yaralanmaları cerrahisi öncesi ve sonrasında,
 • Cerrahi müdahale sonrası gelişen his ve hareket kaybı durumlarında,
 • Sistemik rahatsızlıklara bağlı gelişen problemlerde,
 • Cerrahi operasyon sonrasında ortaya çıkan doku ve organın hareket bozukluklarında,
 • Doğum öncesi ve sonrası durumlarda,
 • Sezeryan doğum sonrasında,
 • Sportif faaliyetler neticesinde gelişen semptomlarda,
 • Öğrenme bozukluklarının rehabilitasyonunda,
 • Migren,
 • Bel fıtığı,
 • Boyun fıtığı,
 • Kireçlenme,
 • Eklem problemleri,
 • Sinir sıkışmaları,
 • Kabızlık,
 • Omurga problemleri,
 • Çene eklemi problemleri,
 • Vücutta varolan hareket bozuklukları durumu,
 • Fizik tedavi alanına giren bütün hastalıklar,
 • Sportif faaliyetler neticesinde gelişen semptomlarda,
 • Öğrenme bozukluklarının rehabilitasyonunda,
 • Kireçlenme,
 • Siyatik sinir sıkışması,
 • Priformis sendromu,
 • Kronik baş ağrısı problemleri
 • Miyofasiyal ağrı sendromu,

Gibi yüzlerce hastalık veya tıbbi müdahale sonrası gelişen fonksiyonel kayıpların geri kazanılması ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik uygulamaları ile osteopatik manuel terapi, fizyoterapi ve ortopedik manuel terapi ilerleyen teknoloji ile birlikte kendini geliştirerek birlikte uygulanmaya başlamıştır.

Osteopati İle İyileşenler – Osteopati Yorumlar

Fizyoterapi tekniklerine eşlik eden çeşitli medikal ortezlerin varlığı ile bütüncül ve fonksiyonel bakış açısına uygun olarak birlikte ele alınan osteopati tekniklerinin uygulamasında sadece eller kullanıldığından hiçbir yan etkisi bulunmaz. Tamamiyle bilimsel ve tıp dahilinde olan bu metotlar için başvurduğunuz sağlık profesyonelinin mutlak bu eğitimlerden ve bu alandan geçmiş olması gerekir. Osteopatik terapiye gün geçtikçe daha fazla ilgi gösteriliyor olması, bu metot ve tekniklerle rahatsızlıklarına şifa bulan kişi sayısının artması ve bu alanda yaşanan akademik ve bilimsel gelişmeler, hızlı ilerlemenin en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Osteopatik terapi konusunda destek ve bilgi almak için ABS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon merkeziyle iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı ve mutlu günler.

iletişim numaralarımız

Telefon: 0212 543 0 ABS (227)
Cep & WhatsApp: 0532 345 89 16

Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin

Ahmet Burak Sezgin ile Bilimsel, Kanıta Dayalı ve Size Özel Oluşturulacak Terapi Programına
Başlamak İçin..

Şimdi Randevu Al