Skip to main content

Psikonöroimmünoloji hangi hastalıklarda etkili, beyin, davranış ve immün sistem arasındaki ilişkileri düzenleyen Dünya’da ve ülkemizde fizyoterapist, hekim, psikolog ve diyetisyenlerin lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra uygun şartları sağlayarak alabilecekleri bir eğitimdir.  2 yıl boyunca belirli zaman aralıklarıyla süren bir eğitim programdır. Fonksiyonel tıp ve bütüncül tıp mantığıyla çalışır. Türkiye’de verilen eğitim özel bir okul aracılığıyla Dünya’nın en iyi hocalarıyla ve psikonöroimmünolojinin Dünya’da ki dev ismi Leo Pruimboom’un okuluya ilerletilmektedir. Ocak 2020 ile birlikte Türkiye – İspanya okulları arasında ki iş birliğiyle klinik psikonöroimmünoloji eğitimini tamamlamış kişilerin Salamanca Üniversitesi’nde master(yüksek lisans) hakkına sahip olabileceği belirtliyor.

Konumuza devam edecek olursak psikonöroimmünoloji (pni) stresin azaltılması veya ortadan kaldırılması ile beraber kişilerin bedensel hastalıkları yenme sürecini inceler. Bu süreçte, kişilerin zihinsel rahatlamaya hangi evrede ulaştığına ve bu evreye ulaşana kadar yaşadıkları problemlere mercek tutar. PNI geniş uygulama alanına sahiptir. Buna rağmen temelde vücuttaki sistemler (bilhassa sindirim, sinir, bağışıklık), hormon dengeleri ve insan psikoloji arasındaki ilişkileri ele alır.

Psikonöroimmünoloji Diyeti Etkili mi ?

Karmaşık işleyiş mekanizmasına sahip olan insan vücudunu sorun yaşandığında ya da sistemsel aksaklıklar meydana getirdiğinde tek bir yönden onarılabileceği veya iyileşmenin sadece yaşanan sorunun çözümü ile ilgili olacağı düşünülüyordu. Fakat günümüzde yaşanan sorununun çözümü kadar kaynağı da önem taşımaktadır.

Stres, psikolojik etkenler, çevresel etmenler, sosyal etmenler vs. faktörler kişiler üzerinde farklı etkiler yapabilir ve sorunun kaynağı düşünülenin aksine farklı bir neden olabilir. Hastalığa yönelik yapılan tedavilerde tekrarlayan durumlar görülebilir ve ya aynı travma başka bir olumsuzluk olarak tekrar gün yüzüne çıkabilir. Özellikle stres kaynaklı problemler sinir sistemi üzerinde hasar meydana getirebilir, kişiler anksiyete, depresyon, öfke nöbetleri ve benzeri sorunlar ile yüzleşmek zorunda kalabilir. Bu yüzden klinik psikonöroimmünoloji terapi uygulamalarında mutlaka bir hekim teşhis ve tanısı, bununla birlikte kişinin klinik pni terapi’ye uygun olması gerekmektedir.

Psikonöroimmünoloji Hangi Hastalıklarda Uygulanır ?

Modern tıbbın, geleneksel tıbbın, fonksiyonel tıbbın ve bütüncül tıbbın benimsediği bir yöntem olan psikonöroimmünoloji yöntemi tüm tıp akımlarıyla bir arada çalışabilen ender metotlardan birisidir. Psikonöroimmünoloji ile hastalıklarınızı ortaya çıkaran veya sebebiyet veren durumları bilebilir ve buna yönelik çalışmalar ile kalıcı olarak yenebilirsiniz. Yaşadığınız travmalar ile yüzleşerek etkili tedavinin bir parçası olabilirsiniz. Psikonöroimmünoloji, depresyon ve kanser başta olmak üzere, kilo kontrolü, kronik uykusuzluk ve yorgunluk gibi durumlar için uygulanır.

Ayrıca psikonöroimmünoloji hangi hastalıklarda etkili veya uygulandığı diğer alanlar şunlardır:

 • İnsülin Direnci,
 • Diyabet,
 • Polikistik Over Sendromu,
 • Ankilozan Spondilit,
 • Romatoid Artrit,
 • Astım,
 • Alerji,
 • Otizm,
 • Gastrit,
 • Multiple Skleroz,
 • Sedef,
 • Ülseratif Kolit,
 • Kron Hastalığı,
 • Kronik Yorgunluk Sendromu,
 • Dermatid,
 • Psoriasis,
 • Migren,
 • Ürtiker,
 • Fibromiyalji,
 • İrritabl bağırsak hastalığı,

Son 50 yıl içerisinde psikolojik rahatsızlıklar ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiye açıklık getirmeye çalışan bir bilim haline gelmiştir ve üç boyutu vardır:

 • Psikolojik boyutu,
 • Nörolojik boyutu
 • İmmünolojik boyutu.

Bu boyutlarda meydana gelen ve vücudun geri kalanını etkileyen hastalıklarda geniş bir çalışma alanı yaratır.

 • Psikolojik kısım, hayatın zor olaylarına ya da duygusal acıyla baş etme kısmında stresin etkilerini oluşturur. İnsanlar yaşamlarının artık acı ile yönetileceğini düşünür.
 • Nörolojik kısım, noradrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının salgılandığı aşamadır. Bu hormonlar sinir sistemini harekete geçirerek, kalp atışlarını hızlandırır, tansiyonu yükseltir ve çaba harcamaya hazır olmaları ya da saldırıyı savuşturmak için kasların gerilmesine neden olur. ‘Savaş ya da kaç’ olarak da adlandırılan bu durumda vücut iki seçeneği varmış gibi hisseder. Nörolojik kısım ve bilinç dışı stres reflekslerini harekete geçiren kimyasal maddeler bağışıklık hücreleri üzerinde özellikle akyuvarların yüzeylerinde stres hormonlarının varlığını saptayan ve kan dolaşımında bu hormon düzeylerinin hissedilmesine tepki veren reseptörleri etkiler.
 • İmmünolojik kısım ise salgılanan kimyasal maddeler yüzünden yanılarak gerçek işlevi dışında yıkıma neden olan doğal katil hücreleri tetikler. Bu sebeple bu sistemlere özgü olan hastalıklar görünürde yanıltıcı olabilir. Örneğin; çocuklukta yaşanan bir korku ileride astım olarak ortaya çıkabilir. Korku anındaki nefes alamama durumu ile astım olan kişinin nefes almakta zorlanması oldukça benzerdir ve kişi astımı olduğuna inanabilir.

Psikonöroimmünoloji Nasıl Uygulanır ?

Psikonöroimmünoloji tüm bu işleyiş mekanizmalarını, hastanın kişiye özel olarak uyarlanan beslenme programının düzenlenmesi ve eksik vitamin mineral seviyelerinin tamamlanması ile bir bütün halinde ilerletir. Burada beslenme programının belirtilmesi klinik psikonöroimmünolojinin bir gerekliliğidir. Farklı beslenme uzmanlarnın alanını ihlal etmek ya da etik dışı davranmak değildir.

Psikonöroimmünolojide terapist, hastayla alakalı ve tedavi programını etkileyecek her konuda multidisipliner çalışma ilkesi dahilinde ilgili uzmanlıklarla sürekli iletişim içinde olma ve birlikte çalışma prensibiyle ilerlemektedir.

Psikonöroimmünoloji alanında çalışan fizyoterapist, hekim, psikolog ve diyetisyenlere mesleki ünvanlarıyla birlikte Klinik Psikonöroimmünolog ünvanı verilmektedir.

Psikonöroimmünoloji teşhisi hekim tarafından koyulmuş hastalara bakış açısını genişletmek ve geliştirmek için 21. yy en iddalı alanlarından biridir. Bizlerin fizyoterapist olarak holistik dediğimiz bütüncül bakış açısıyla birlikte;

 • Egzersiz,
 • Manuel Terapi,
 • GTOS Terapi,
 • Osteopati,
 • FootBalance medikal ortopedik tabanlık uygulamaları gibi metotlarla bir arada çalışması başarı oranlarını çok daha yüksek seviyelere çıkarmaktadır.

Unutmayalım ki; hastalık yoktur, hasta vardır !

Hayatına hareket ve sağlık katmak isteyen, psikonöroimmünoloji hangi hastalıklarda etkili ? Araştırmasını sürdüren herkese selam, sevgi ve saygılarımızla…

Sağlıklı günler.

Leave a Reply