Skip to main content

Psikonöroimmünoloji; en yalın ifadesiyle; davranış, beyin ve bağışıklık sistemi arasındaki etkileşimi inceleyen alan olarak tanımlanabilir. Psiko, Nöro, İmmünoloji arasındaki bağlantıyı araştıran bu yöntem PNI şeklinde ifade edilir.

Temelde PNI; sindirim sistemi, sinir sistemi, hormon dengeleri ve insan psikolojisi arasındaki ilişkiyi gözler önüne serer ve bu yöntemle bedensel ve zihinsel bir takım rahatsızlıkların azaltılması ve ortadan kaldırılması konusunda çalışmalar yürütür. Özetle PNI; zihinsel rahatlamanın (stresle mücadele) sağlanmasıyla bedensel bir takım sorunların da üstesinden gelinebileceğini ispatlamıştır.

Psikonöroimmünoloji (Pni) Terapi Nedir ?

PNI isminin Tıp Literatürüne geçmesini sağlayan kişiler; Rochester Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Robert Ader ve Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Profesörü Nicholas Cohen’dir. Ader ve Cohen’in bu alandaki ortak çalışması 1975 yılında Psychosomatic Medicine dergisinde “Behaviorally Conditioned Immunosuppression” başlığıyla yayınlanmıştır. Ader ve Cohen’in söz konusu çalışması özetle; Beyin ve bağışıklık sistemi arasındaki bağlantıyı açıkça ortaya koymuştur. Öte yandan, çalışma bağışıklık sisteminin işlevlerinin klasik koşullanma ile değiştirilebileceğini ispatlamıştır.

Ader ve Cohen’in çalışmalarının ardından (1975) merkezi sinir sistemi ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişki hakkında pek çok farklı destekleyici çalışma da gerçekleştirilmiştir.

Örneğin; Elizabeth Pennisi (1997), dalak, lenf düğümleri gibi bağışıklık sistemi organlarının fiziksel bağlantısı ve interlökinler, nörotransmitterler ve hormonları içeren moleküller bağlantılar üzerinde de PNI’yi destekleyici çalışmalar yürütülmüştür.

PNİ terapi; kişiye özel olarak hazırlanan bir terapi yöntemidir. İnsan vücudu tüm sorun ve hastalıklarla mücadele edebilecek kadar güçlü bir sisteme sahiptir. Hastalıkların altında yatan nedenlerin belirlenmesinin ardından kişiye özel olarak PNI terapi gerçekleştirilir. Kişinin yaşadığı rahatsızlığın kökeni ve süreç içindeki öyküsü ele alınır. Sonrasında ;sindirim sistemi, sinir sistemi, hormonel değişimler ile psikoloji arasındaki bağlantı derinlemesine irdelenir ve PNI terapi ile sorunun ortadan kaldırılması hedeflenir.

Pni ve Stres

Hastalıkların temelinde yatan en önemli psikolojik durumun stres olduğunu savunan PNI, stresin ortadan kaldırılması ya da azaltılması halinde yaşanan rahatsızlıklarda kısmen ya da tamemen düzelme yaşanacağını ispatlamıştır. Psikolojik stresin temeldeki en büyük zararı; davranışsal ya da norobiyolojik yollarla antikor üretimini etkilemesidir.

PNI; temelde stres gibi psikolojik deneyimlerin bağışıklık ve sinir sisteminin işlevleri üzerindeki etkisine odaklanır. Stresin beyne ve billişe nasıl ve ne zaman zarar verdiğinin tespiti ve bu konuda neler yapılması gerekenler konusunda çözümler sunar.

Psikonöroimmünoloji Eğitimi Nasıl Alınır ?

Psikonöroimmünoloji eğitimi ülkemizde tek bir okul tarafından fizyoterapist, hekim, psikolog ve diyetisyenlere 2 yıl süren bir eğitim ile verilmektedir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık profesyonelleri klinik psikonörimmünolog yada klinik psikonöroimmünoloji terapisti ünvanı almaktadır.

Klinik psikonöroimmünoloji terapistleri hastalarının tedavi veya rehabilitasyon programlarını organize ederken altta yatan psikolojik köken, beslenme durumu ve gerekirse suplement denilen vitamin mineral takviyeleriyle bütüncül bir oluşum sağlayabilirler. Bütüncül değerlendirilen ve fonksiyonel çalışılan hastalıklarda ve hastalarda başarı oranı her zaman daha yüksektir.

Psikonöroimmünoloji Ne Demek Sorusunun Cevabı Daha Fazlası

İçin ABS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon merkezimizi arayarak Klinik PNİ Terapisti Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin’den detaylı bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Sağlıklı günler.

Şimdi yorum yap 1 yorum

Yorum yap

ABS - Bütüncül Bakış ile Fizyoterapi