Skip to main content
Blog

Psikonöroimmünoloji ve Hastalık İlişkisi

By Nisan 13, 2021Mayıs 5th, 2022No Comments

Psikonöroimmünoloji ve Hastalık İlişkisi nedir ?

Psikonöroimmünoloji; yaşanan rahatsızlıklar ve stres arasında doğrudan bir ilişki bulunur. Bu duruma neden-sonuç ilişkiside diyebiliriz. PNİ terapi temelde stresin azaltılması sonucunda fiziksel bir takım sorunların kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılmasını hedefler. Stres kaynaklı bir semptom yada sorun varsa bunu düzeltmektir hedef. Günümüzde stresle ilgili pek çok farklı çalışma yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. PNİ terapinin stresin azaltılmasına yönelik çalışmaları ve TIP dünyasında stresin olumsuz etkilerine ilişkin pek çok farklı çalışma mevcuttur.

Stresin net bir tanımının yapılması PNİ ve rahatsızlıklarla ilişkisini daha iyi anlamayı kolaylaştıracaktır. Günümüzde bir çok hastalığın stres kaynaklı olduğu artık kabul edilmektedir. Basit bir bel fıtığında bile stresin etkileri tartışılmaktadır. Şimdi gelelim stres nedir ve stresin etkileri nelerdir sorularını incelemeye.

Stres ve Hastalık Arasındaki İlişki Nedir ?

Stres ve hastalık arasında ki ilişki nedir ? Stres kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılır ancak çoğu kullanımı yanlış biçimde gerçekleşmektedir. Stres bilindiğinin aksine; endişe ve sıkıntı anlamına gelmemektedir. Stres en yalın ifadesiyle; karşılaşılan yeni bir durum karşısında insanın fizyolojik ve psikolojik olarak sınırlarını zorlaması anlamına gelir. İşte tamda bu cevap psikonöroimmünolojiyi veya bütüncül fizyoterapiyi anlamak için yeterli oluyor.

Organizmamız, karşılaşılan yeni duruma uyum sağlamak için tepki gösterir. Söz konusu duruma stres tepkisi denir. Bu stres tepkisine organizma yani insan vücudu uyum sağlayamayınca ortaya hastalık benzeri semptomlar çıkmaktadır. Bu durumda semptomun nedenini aramak, bunu tetikleyen stres etkilerini bulmak probleminde çözümü için olumlu bir sonuç doğuracaktır. Buda psikonöroimmünoloji’de ki çalışma prensibini açıklamaktadır.

Stres Tepkisi ve PNİ İlişkisi

Stres tepkisi ve pni ilişkisi; fiziksel, sosyal ve psikolojik olmak üzere 3 farklı biçimde gerçekleşir. PNi, stres tepkisinin daha çok; fiziksel ve psikolojik etkileriyle ilgilenir ve bu noktaya odaklanır. Özelde ise PNi terapi, merkezi sinir sistemi ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine yoğunlaşır. PNi alanında araştırmalar yapan Azar B., “Father of PNI Reflects on the Field’s Growth” başlıklı çalışmasında; stres gibi psikolojik deneyimlerin bağışıklık sisteminde etkili olduğu ve bu durumun da rahatsızlıkların oluşmasında etkin olabileceğini savunur.

Öte yandan stresin, immunoglobulin sayısı ile yardımcı T hücreleri, sitotoksik T hücrelerinin yüzdesiyle negatif yönlü ilişkili olduğunu göstermiştir. Kronikleşen stresin bağışıklık sistemini baskıladığı da pek çok farklı vaka üzerinden ispatlanmıştır. Ayrıca; kronik stresin tiroid hormonunun serum seviyesini düşürdüğü de örnek vakalar üzerinde tespit edilmiştir. Kısacası kişiyi sürekli olarak bilinçli yada bilinçsiz strese maruz bırakan çevresel faktörler insan üzerinde bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek baskılar. Buda hastalığa yatkın bir hale getirir. Diyebiliriz ki kronik stres demek hastalıktır.

Tüm bu bulgular ışığında; stresi oluşturan problemi ortadan kaldırmak PNİ terapi’nin alanıdır. Dolayısıyla psikonöroimmünoloji ile organizmada var olan stresin azaltılmasının bağışıklık sistemine ilişkin rahatsızlıkların kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılmasında etkin olduğu görülmüştür.

Akut Stres ve Etkileri

Akut stres ve etkileri konusu daha öncede bahsettiğimiz gibi kronik ve akut stres organizma üzerinde pek çok farklı etkiye yol açmaktadır. Arnsten’in bu alanda yaptığı araştırmalar; insanların kontrol edemedikleri stresin biliş üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Kontrol edilemeyen stres nedeniyle insanların dikkatleri dağılır ve odaklanmaları düzensizleşir, çalışma belleği yetenekleri azalır, davranışları alışkanlıklar kontrol etmeye başlar.

Tüm bu durumlar kişinin günlük yaşamını farklı biçimlerde etkiler. PNI terapi ile bu alanda özelleşmiş; fizyoterapist, doktor, diyetisyen veya psikolog gibi klinik psikonöroimmünoloji terapi (pni) eğitimlerini tamamlamış terapistlerle söz konusu olumsuz durumların önüne kısmen ya da tamamen geçmek mümkündür.

Yorum yap

ABS - Bütüncül Bakış ile Fizyoterapi