Skip to main content

Strukturel İntegration Terapi denilen bu terapi Türkçe karşılık olarak vücut yapısının birleştirilmesi anlamını taşımaktadır. Bu yapısal entegrasyon yöntemi ilk olarak Dr. Ida Rolf adında bir terapist tarafından geliştirilmiştir. Terapinin amacı vücutta özellikle gövde bölgesinde omurga, kaslar, eklemler, bağ doku, sinir ve fasya denilen gövde yapısını bir arada değerlendirerek, insanın kolayca ve özgürce serbest hareket etmesini sağlamak ve ruhsal olarak kişiyi olumlu bir şekilde etkilemek, bunlarla birlikte de vücudun kendi kendini iyileştirme gücü denilen oto regülasyon sistemini harekete geçirmektir. Bu yönüyle tıpkı osteopatik terapi alanıylada benzetilebilir.

Strukturel İntegrasyon Terapi Nasıl Uygulanır ?

İnsana dair ideal bir bedende, vücudun kendi içinde ve diğer yapılarıyla birlikte oluşturduğu bütünsel hareket kabiliyeti ve vücudun dengesinde bir sorun bulunmaz. Strukturel İntegration Terapi’de vücudun bozulmuş olan hareket sistemi manuel yani el yordamı kullanılarak vücudun bağ dokusu ve sinir sistemide uyarılarak kasların doğru hareket kabiliyeti sağlanır. Strukturel İnterasyon Terapi’nin amacı vücutta ağrı olmadan hareket kabiliyetini arttırmaktır. Yani vücut yapısın gerçek ve sürdürülebilir terapi imkanları sağlanır.

Strukturel İntegrasyon Terapi Hangi Rahatsızlıklarda Uygulanır ?

Kazalar, hastalıklar, rahatsız bağırsak fonksiyonlarından kaynaklanan, operasyonlar, postür denilen duruş bozuklukları, yanlış hareket alışkanlıklarından kaynaklanan yapısal farklılıklar , yerçekiminin üzerimizdeki etkisi ile oluşan doğru hareket kabiliyetini kaybetmiş bağ doku , her türlü duygusal sorunlardan kaynaklanan dokusal gerginlikler veya gevşeklikler , kronik stres sonucu oluşun hareket bozuklukları , travma vb. gibi tüm bu faktörler, yaşam öyküsü ile birlikte birleştirilerek kas, fasya ve bağ doku yapılarınıda içerisinde barındıran miyofasyal dokudaki mekaniksel gerilim koşulları düzeltilmeye iyileştirmeye çalışılır. Bu terapi ilgili teşhis ve tanısı hekim tarafından koyulmuş olan tüm mekaniksel kas iskelet problemlerinde uygulanabilir. Uygulanması masaj kadar risksiz ve yan etkisidir.

Vücuttaki Mekanik Bozuklarda Etkili Bir Yöntem

Hareket veya duruş problemi kaynaklı mekanik kısıtlılıklar vücuttak kronik ağrı koşulları ile ilişkilidir. Yapılan akademik çalışmalarda artık kronik ağrıların altında yatan duruş ve hareket bozukluklarını gözler önüne sermektedir. Modern çağ ve teknolojik yaşamın getirdiği hareketsizlikler vücutta özellikle çocuk yaşlardan itibaren oluşan bir takım mekanik ve hareket bozukluklarına alt yapı oluşturmaktadır. Özellikle çocukların kısa sürede hızlı gelişen vücut mekanikleri bazı olumsuzluklarıda beraberinde getirmektedir. Hareketsiz ebeveynler, bozuk postür ve duruşları özellikle çocuklarının ve yakınlarının yani kendi yakın çevresindeki insanların idol olarak görüp taklit etmesi gerçeği unutulmamalıdır. Denilebilir ki bozuk mekanik yapı düzeltilmediği takdirde çocuklar için olumsuz ve önemli bir rol halini almaktadır.

Çocukların (7-14 yaş) yeterli sensorimotor (duyu durum) koordinasyon eksikliğine sahip olması özellikle ilköğretim çağında ve bu okullarda yanlış hareket, bozuk duruşuda beraberinde getirerek kazaların artmasına sebebiyet oluşturmaktadır. Bu tip travmatik kazalarda çocuklarda koordinasyon eksikliği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla koordinasyon eksikliklerinin böyle anlarda zihin kaynaklı değil tamamiyle vücut mekaniğinden ve strüktür denilen yapının doğru hareket edememesinden kaynaklanabileceği unutulmamalıdır.

Strukturel İntegrasyon Terapi Bütüncül Olarak Uygulanmalıdır

Gün geçtikçe bütüncül tıp ve fonksiyonel tıp hayatımızda daha büyük bir yere sahip olmaya başladı. Tıbbın her alanında bütüncül düşünülmesi gerektiği artık kaçınılmaz bir gerçek haline geldi. Özellikle fizyoterapist, hareket kabiliyetini arttırmada görevli önemli sağlık profesyonelleri olduğunu düşünürsek yapılacak olan terapi ne olursa olsun mutlak bütüncül fizyoterapi düşüncesi ile değerlendirilmelidir. İnsan vücudunda bütüncül fizyoterapi kapsamında mekanik bozuklukların en büyük sebepleri, dişlerin konumu, yüz iskelet ve kafatası tabanı değişimi, bunlar gövde ve başın duruşu, çiğneme kaslarının yeterince hareket ettirilmemesi gibi problemler günümüzde yaygın bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla düzeltilmek istenen doğru hareket sisteminde bu gibi sorunlar strukturel integration terapi, Osteopatik terapi ve psikonöroimmünolojik terapi gibi diğer bütüncül uygulamalar ile birlikte daha başarılı çözülebilir bir hale gelmektedir.

Gövde ve Omurga Bozukluklarında Etkili Bir Yöntem

Özellikle ergenlik çağında yerçekimi etkisi altında kalan omurganın deformasyona uğraması, beraberinde gelen duygusal sorunlar, kişinin bir an önce yetişkin olma isteği sebebiyle oluşan mecburiyet omurganın gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Hans Georg Brecklinghaus 3 boyutlu omurga eğriliği, Skolyoz,kifoz, postür bozukluğu, duruş bozukluğu sorununlarının genellikle strukturel integration terapi, osteopati ve psikonöroimmünoloji ile birlikte uyum içinde uygulandığında en iyi sonuçların alındığını belirtiyor. Aslında başlangıçta görünmeyen veya önemsenmeyen düztaban, yürüme bozuklukları, fiziksel engeller, özgüven eksikliği gibi sorunlar hareket sisteminin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Astım, yanlış nefes, sürekli stres hali ve vücutta gerginlik, aşırı yorgunluk ve kasları aşırı zorlama gibi nedenler kas hareket mekanizmasının doğru çalışmasını etkilemektedir. Özellikle ergenlik çağında aşırı kilo büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve kişinin gövdesinin tamamını düzgün bir şekilde kullanmasını kısıtlamaktadır. Kişinin hareket sistemini ve enerjisini doğru kullanaması ile birlikte de tüm vücudun mekanik hareket yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Doğru ve kaliteli hareket için sizde lütfen önce hekiminize sonrasında ise fizyoterapistinize danışın.

Strukturel İntegration Terapi konusunda daha fazla detay için iletişim sekmemizi tıklayarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı günler.

Leave a Reply