Skip to main content

Bütüncül fizyoterapi nedir ? Sorusu son zamanlarda en sık merak edilen aramaların arasında yer almakta. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında hasta-danışan kişileri bölgesel değil bütün olarak inceleyen ve terapi metotlarını buna göre belirleyen bu yaklaşım için detaylar bu yazımızda. Daha fazlası için blog sayfamızı incelemeyi unutmayın.

Bütüncül Fizyoterapi Nedir? Hangi Hastalıklarda Kullanılır ?

Gelişen Dünya ile birlikte tıp alanında kaydedilen ilerlemeler, insan sağlığı için uygulanan yeni tedavi yöntemlerini ortaya çıkarmaktadır. Sağlık alanındaki bu gelişmeler fizyoterapi alanına da yeni bir bakış açısı kazandırmış, holistik fizyoterapi, bir başka deyişle bütüncül fizyoterapi anlayışının gelişmesine ortam hazırlamıştır. Tedavinin çok yönlü olarak ele alınması anlamına gelen bütüncül (holistik) fizyoterapi, osteopati, manuel terapi veya psikonöroimmünoloji gibi farklı disiplinlerin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.

Örneğin bel fıtığı veya boyun fıtığı rahatsızlıkları yaşayan bir hastanın geçirdiği cerrahi müdahale sonrasında, rahatsızlığın tekrarlanmaması veya görülebilecek anomalinin önüne geçilmesi amacıyla uzman fizyoterapist tarafından klinik psikonöroimmünoloji ve osteopatiyi de kapsayan bir bakış açısı ile yürütülen tedaviler oldukça faydalı olacaktır.Belkide ameliyat olmaya gerek kalmayacak gereksiz ilaç kullanımını engellemiş olacaktır. Bütüncül fizyoterapi bir teşhis yada tanılama yolu değildir. Hekim rolü içermez. Teşhis ve tanı almış hastalar üzerinde fizyoterapiye uygun şartlarda uygulanabilir.Multidisipliner çalışma ilkesi de bu bakış için çok önemli ve asla unutulmamalıdır.

Fizyoterapi Nedir ?

Günümüzde sıkça uygulanan ve üstün başarı sağlayan bir tedavi yöntemi ve tıp-sağlık alanı olan fizyoterapi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ya da fizyoterapi ve rehabilitasyonolarakta bilinir. Hekim tarafından tanısı konulmuş olan hastalıkların tedavisinde uygulanan bu yöntem, konunun uzmanları tarafından hastalara uygulanır. Uygulama, çeşitli egzersizler, parafinler, ısı- ışık ajanları, tens, kum torbaları, ağırlıklar, soğuk ve sıcak tedavi ajanları ve çeşitli cihazlarla desteklenir. Bu uygulamalarda fizyoterapistler tarafından doktor ilede koordine biçimde uygulanır.

Klasik fizyoterapi uygulamalarıda denilebilir. Fakat ABS Holistik Sağlık’ta bu uygulamaların yerini güncel ve Avrupa standartlarında olan manuel terapi, osteopat, psikonöroimmünoloji, GTOS Terapi ve FootBalance medikal ortepedik tabanlık gibi güncel uygulamalar uzman ekip ile birlikteuygulanmaktadır.

Tedavi eklem, kas, sinir ve kemik sistemlerinde oluşmuş rahatsızlıkların tedavisi veya sakatlıkların önlenmesini amaçlar. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon boyunca seanslara düzenli olarak devam edildiğinde faydası görülür. Disiplin her tedavide olduğu gibi bu tedavide de önemlidir. Masa başında çalışmak ve hareketsizlik nedeniyle modern zamanların en büyük rahatsızlıkları olarak kabul edilen bel fıtığı ve boyun fıtığı, sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarındandır. Bu bağlamda fizyoterapi; bel fıtığı, boyun fıtığı başta olmak üzere vücutta meydana gelen rahatsızlıkların tedavi edilmesinde büyük fayda sağlar.

Fizyoterapi Hangi Hastalıklarda Uygulanır ?

Fizyoterapinin birçok çalışma alanı bulunmaktadır. Günümüzde travmatik tanılar konulmuş ortopedik rahatsızlıklar, yanıklar, bel fıtığı, boyun fıtığı, sinir sıkışmaları, ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde sıklıkla tercih edilmekle birlikte, kalp damar cerrahisi, beyin sinir cerrahisi, nöroloji, ortopedi, dahiliye, önkoloji, plastik cerrahi gibi alanlarla da birlikte çalışır ve gerekli konularda fayda sağlar.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisinde vücudun hareket yetisi kısıtlanmış veya yitirilmiş uzuvlarını tedavi etmek ve güçlendirmek hedeflenir. Buna bozulan hareket kabiliyetini de arttırmayı hedeflemek denilebilir. Fizyoterapi, yöntem olarak  oldukça geniş bir alanda uygulanmakla birlikte Psikonöroimmünoloji, GTOS Terapi, osteopati ve manuel terapi gibi branşlarla birlikte uygulandığında çok daha yararlı olur ve kalıcı etki bırakır. ABS Holistik Sağlık merkezinde bu uygulamalarla birlikte yapılan FootBalance ortopedik medikal tabanlık hizmeti ise Türkiye’de holistik sağlık’ta ilk olma özelliğine sahip. Denilebilir ki teşhis ve tanısı

Fizyoterapi ile Osteopati Arasındaki İlişki ?

Osteopati, Türkçeye kemik ağrısı gibi çevrilmiştir. Yunanca kökenli bir kelime olup kemik anlamına gelen osteo ve pati anlamına gelen ağrı kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Ancak kelime manası olarak düşünmemek gerekir. Osteopati hastalıkta neden ? sorusunu soran bir tıp dalı ve sanatıdır.Osteopati, vücuttaki ağrıyı gidermekle kalmaz, ağrının kaynağını tespit ederek rahatsızlığı kökünden tedavi etmeye çalışır.

Fizyoloji temelinde hastaların özellikle kas ve iskelet sistemi ağrılarının iyileştirilmesinde kullanılan bu yardımcı yöntem, teşhis ve tanısı hekim tarafından koyulmuş olan tüm hastalıklarda,  hareket sistemlerindeki fonksiyon bozukluklarında, spor ve egzersiz yaralanmalarında, çocuklarda gelişen gelişim problemlerinin giderilmesinde veya stres ve gerilim kaynaklı fiziksel rahatsızlıklarda etkilidir. Bu nedenle de osteopati eğitimi almış ve osteopatik bakış açısına sahip fizyoterapist ve hekimler tarafından uygulanan osteopati oldukça iyi ve kalıcı sonuçlar vermektedir. Bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken durum hastanın osteopati’ye uygun olması gerektiğidir.

Psikonöroimmünoloji Nedir ve Nasıl Uygulanır ?

Psikonöroimmünoloji, merkezi sinir sistemi, hormonlar ve insan psikolojisi ve bu etkenlerin meydana getirdiği fiziksel rahatsızlıkların iyileştirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Tamamen hastaya özel olarak planlanan tedavi, rahatsızlığın başlangıcı, altında yatan nedenler ve daha önce uygulanan tedavilerin başarısız olma sebeplerini sorgular, çözümü bütüncül bir çerçevede arar. Günümüzde psikonöroimmünoloji, ülkemizde ve Dünya’da olduğu gibi klinik psikonöroimmünoloji( cPNİ ) eğitimi almış alanında uzman fizyoterapist, hekim, diyetisyen, diş hekimi ve psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Ülkemizde eğitimi 2 yıl gibi bir sürede tamamlanmaktadır.

Yeni yapılan çalışmalarla Türkiye’de de avrupada olduğu gibi klinik psikonöroimmünolog ünvanına sağlık terapistler İspanya Salamanca Üniversitesi’nde bu alanda master yapabilecek. Konumuza dönecek olursak, Stres ve gerginliklerin fizyolojik olarak vücutta bıraktığı olumsuz etkiler, psikonöroimmünoloji yöntemini kullanan fizyoterapistler tarafından giderilebilmekte ve bütüncül çerçevede kesin, kalıcı iyileşme için büyük başarı sağlamaktadır.

Manuel Nerapi Nedir ve Nasıl Uygulanır ?

Manuel terapi, vücudun hareket sistemi elemanlarından bir veya bir kaçının etkilenmesi sonucu ortaya çıkan rahatsızlıkların ve ya fonksiyon kayıplarının manuel terapist ünvanına sahip bir uzman fizyoterapist tarafından özel teknikler ile tedavi edilme yöntemidir. Manuel terapinin öne çıkan en önemli özelliği, herhangi bir cihaz kullanılmadan uygulanmasıdır. Manuel terapide terapistin el önemi ve hassasiyeti çok önemlidir. Buda tecrübe ile birlikte kazanılacak bir şeydir.

Bütüncül Fizyoterapi Uygulamalarında Manuel Terapi

Tedavi esnasında ağrı veya fonksiyon kaybı olan bölgeye manuel terapist tarafından el ile baskı, germe veya döndürme hareketleri uygulanır. Özellikle bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavilerinde etkilidir. Bu fizik tedavi yöntemi, klasik bir tıp tedavisi olduğundan uzman bir fizyoterapist veya manuel terapi eğitimi almış uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Hastanın uygunluğu için Dünya’da ve Avrupa’nır bir çok ülkesinde hasta fizyoterapist’e direk gidebilmekte ve tedavi olabilmektedir. İlgili uzman görüşü bu konuda önemlidir. Aksi halde manuel terapi uygulamaları kötü sonuçlanabilir.

Bütüncül Fizyoterapi Uygulamaları İçin Bizlerle İletişime Geçin !

Türkiye’de öncü ve lider fizyoterapi klinikleri arasında güçlü bir şekilde yerini alan ABS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon merkezine bütüncül fizyoterapi nedir ? sorunuzun daha detaylı cevabını almak ve diğer tüm işlemleriniz için bizlere  iletişim sekmesini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı günler.

Leave a Reply